Att resa med oss

Praktisk information

Att resa med oss

Birdsafarisweden gör främst fågelskådar-resor och fjärilsresor, men även fotoresor, mestadels med fåglar i fokus, men ibland även däggdjur, som Pantanal med sina jaguarer. På Varangerhalvön är arktiska landskap och norrsken självklara inslag i fotograferandet.

Vi väljer resmål som har det gemensamt att de har något särskilt att erbjuda, det betyder dock inte att det krävs några särskilda förkunskaper för att resa med oss. Tvärtom är vår bestämda uppfattning att alla ska få ut lika mycket av en resa, oavsett kunskapsnivå. Man ska inte behöva vara expert för att resa med oss. Våra ledare och guider är till för att svara på frågor och lära de som vill veta mer.

Så gott som alla våra resor görs i samarbete och partnerskap med en aktör på destinationen. (Enda undantagen är Alaska och Varanger där vi dock anlitar lokala guider på flera ställen) För oss är det en självklar och grundläggande del av ekoturism att den ska gynna lokalsamhällets ekonomi på resmålet. Mat, dryck, boende, transport, guidning – allt det vi behöver på resan bidrar till inkomster lokalt. Särskilt i naturområden långt från städer är naturturismen ofta en avsevärd del av en bys inkomster. I Västra Papua har vi t.ex. sett hur den bidragit till att byn kunnat bygga skola, kyrka och få elektricitet.

Ekoturism definieras enligt ”TIES, The International Ecotourism Society” så här: ”responsible travel to natural areas that conserves the environment,  sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education”. ”Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande”.

Med lokal guide på resorna får du som resenär också många mervärden i form av lokal kunskap. Vilken restaurang är bäst att luncha på idag? Vad är det där för byggnad? Vad skördar man för frukt på det fältet? Lokala vägarbeten och annat som kan utgöra hinder eller skapa fördröjning är något lokalguiden ofta känner till och kan undvika. Kort sagt – du får ut mer av resan med en lokal guide.

Vart stannar vi för att se den o den fågeln just i år? Vattenstånd och andra förutsättningar varierar kraftigt mellan åren. När det gäller fåglar är förra årets information oftast inte bra nog. Och tänk så mycket lokal historia, kultur, religion och annan kunskap guiderna ofta besitter, vilket ger dig som resenär ett enormt mervärde i form av inblick i och förståelse för landet du besöker. Vi väljer i möjligaste mån också aktörer från ursprungsbefolkningen i det land vi besöker,  Guyana är ett av de tydligaste exemplen på det. Där drivs även de flesta lodger vi använder av urbefolkning. Och hur spännande är det inte att ta del av just urbefolkningars historia och livsföring?

Lokal kunskap kan också vara livsavgörande i en krissituation eller när olyckan är framme. Vilken klinik är närmast? Eller bäst? Lokal sjukvård utomlands kan många gånger var bristfällig och utan lokal kännedom skulle riskerna öka mångfaldigt med fel information. Vart får vi bäst hjälp med bilen? Eller när ett träd blåst ner över vägen?

Vi väljer i regel ett program som är tillräckligt långt för att man ska få uppleva en större del av landet/ destinationen. Några exempel: Costa Ricas mångfald av miljöer och arter täcker man inte in alls på 10 dagar, långt ifrån. Vårt program är 16 dagar i landet för att få in en majoritet av de fåglar, djur och miljöer som finns i landet. Vi har dessutom en extravecka i södern för de som har tid och råd. Där är miljö och fågelarter också helt specifika. Colombia är ett extremt artrikt
land. På mindre än 3 veckor är det stor risk att du bara får en frustrerande liten bit av kakan. Vi vill ge er en rejäl portion. I Ecuador och Bhutan är det samma sak, till Ecuador och Peru behöver man rentav dela upp resorna till norra och södra, för att få med tillräckligt i respektive del.

Anledningen till att vi mestadels använder engelska namn på fåglarna är följande: Trots att det numera finns svenska namn på i princip jordens
alla fågelarter, så finns det få eller oftast inga böcker eller appar som behandlar en exotisk destinations fågelarter på svenska. De flesta är gjorda på engelska och därför är det mest praktiskt att lära sig och använda sig av de engelska namnen på resan. Tänk även på att guider i de flesta länder kommunicerar på engelska. Faktum är att även i latinamerikanska länder använder fågelskådarna de engelska namnen, mer sällan spanska, trots att spanska är deras huvudspråk.

I våra resepaket ingår i regel allt på destinationen utom dryck och dricks. Anledningen är att man numera tar betalt även för alkoholfri dryck, men inte lika mycket och i varierande grad, dricks får du som resenär tydlig information om vad du ska förvänta dig att det kostar. Reseledaren är den som hanterar dricksande under resan och håller dig informerad om vad som gäller. Transporter, boende, guidning, entréavgifter, mat är sånt som ingår i resans pris. Det kan finnas  undantag för måltider på transfer, men det anges då under varje resa.

Vi väljer genomgående boenden som ligger i eller nära naturen och fåglarna. Att välja rätt boenden och matställen är nyckeln till en lyckad resa och våra lokala partners ute i världen har fingertoppskänsla vad det gäller den aspekten. På många resor är boendet en viktig del av attraktionen och lodger i t.ex. Latinamerika har gjort fågel- och naturupplevelsen till det centrala i sitt koncept. Det är såna platser man vill resa och återkomma till.

Vår målsättning är att djur och natur ska upplevas med minimal risk för störning och vi arbetar konsekvent tillsammans med våra lokalguider för att uppnå det.

Läs våra reserapporter!

Möt våra reseledare

”För oss är det en självklar och grundläggande del av ekoturism att den ska gynna lokalsamhällets ekonomi på resmålet.”

Lokala guider

Vi använder oss alltid av lokala guider med stor erfarenhet och kunskap om fåglar, platser och kultur i områden vi besöker.

  • Naturturism bidrar till att värdera den lokala naturen och på så sätt skydda den!

  • Lokalsamhället tjänar på turismen då guider, hotellpersonal och andra får fler arbetstillfällen!

  • Naturturism skapar inte bara fina fågelmöten utan också kunskap om kulturen och samhället man befinner sig i!

Mer miljövänligt sätt att resa!

Nu erbjuds möjligheten att göra vissa av våra resor med tåg. De resorna är markerade med en tågsymbol.